facebooktwitter google-plusinstagrampinterest

imagen gonzalo cervello
Compartir —

L’arquitectura mai no serà sostenible

Por:

L’arquitectura és un recurs de la humanitat que modifica l’equilibri de la natura i que, per tant, no pot assolir un desenvolupament sostenible ideal, però és un recurs inevitable perquè permet millorar les condicions de vida de les persones -protegir-se del fred, de la calor, de l’aigua, estar segur- i allargar-ne l’esperança de vida.

L’exPrimera Ministra Nourega Gro Harlem Brundtland, en el seu informe Our Common Future, defineix que el desenvolupament sostenible és aquell que “satisfà les necessitats del present sense comprometre les necessitats de les generacions futures”.

Per tal d’aplicar aquest concepte de sostenibilitat a l’arquitectura es proposen els suggeriments següents:

  • No competir contra la natura, no desafiar la gravetat, ni el clima, ni les característiques concretes de cada ecosistema. Aprofitar els recursos que ofereix la natura… #arquitecturaorgànica

Gratacel a Dubai de l’arquitecte David Fischer. L’esforç tècnic, econòmic i humà que representa desafiar la gravetat és injustificat.

Gratacel a Dubai de l’arquitecte David Fischer. L’esforç tècnic, econòmic i humà que representa desafiar la gravetat és injustificat.

  • Fomentar que s’adapti als canvis, permetre que pugui ser fàcilment reconvertida en altres arquitectures, o que, si ja no pot ser útil, retorni fàcilment a la natura… #arquitecturaadaptable

Al sud del Marroc, l’arquitectura feta amb terra, un cop abandonada, retorna a la natura.

Al sud del Marroc, l’arquitectura feta amb terra, un cop abandonada, retorna a la natura.

  • Per a ser adaptable i reduir l’impacte, l’arquitectura ha de ser fàcilment desmuntable i traslladable. Fomentar l’autoconstrucció, el bricolatge i la construcció a escala humana… #arquitecturalleugera

El càmping permet fruir de la natura sense deixar-hi petjada.

El càmping permet fruir de la natura sense deixar-hi petjada.

  • Construir a fàbrica els elements arquitectònics permet controlar la quantitat de materials i energia utilitzada i muntar-los a l’emplaçament escurçant el procés de construcció. Fomentar el muntatge i desmuntatge en sec i evitar construir amb aigua, formigó o materials similars perquè dificulta la seva reutilització posterior… #arquitecturaseca

Projecte de caseta desmuntable de la proposta ‘Ciutat de repòs i vacances’ del GATPAC.

Projecte de caseta desmuntable de la proposta ‘Ciutat de repòs i vacances’ del GATPAC.

  • Protocolitzar les tipologies arquitectòniques per a cada necessitat. Tots els agents de la construcció –promotors, constructors, usuaris- han d’utilitzar les mateixes arquitectures per tal de fomentar l’estabilitat del mercat, perfeccionar les solucions constructives… #arquitecturaestandarditzada

La solució estandarditzada dels edificis d’habitatges de París.

La solució estandarditzada dels edificis d’habitatges de París.

  • L’arquitectura és una necessitat, no una mercaderia. Eliminar la propietat i l’especulació. Fomentar el lloguer, la multipropietat, el càmping. Evitar que per a representar una comunitat es permeti una arquitectura afuncional… #arquitecturafuncional

Parlament escocès, de l’arquitecte Enric Miralles.

Parlament escocès, de l’arquitecte Enric Miralles.

  • Un alt grau d’ocupació d’usuaris de l’arquitectura garanteix que no es construeix per sobre de les necessitats de cada societat i que, per tant, s’estalvia materials i energia. Evitar models d’arquitectura en què la quantitat d’infraestructures per habitant és molt elevada… #arquitecturaocupada

Les urbanitzacions de casa unifamiliar aïllada provoquen que la quantitat d'infrastructures per habitant sigui molt elevada.

Les urbanitzacions de casa unifamiliar aïllada provoquen que la quantitat d’infrastructures per habitant sigui molt elevada.

  • Obviar els punts anteriors només en situacions excepcionals, quan les necessitats d’una comunitat ho requereixi: túnels, ponts, catàstrofes naturals o casos similars.

Cal incorporar aquests suggeriments en tot el procés arquitectònic –desde la concepció urbanística, a la construcció, fins a la vida útil de l’arquitectura construïda-.

Comentar2013
Diseño — Todojunto